Z cyklu ZAPROSZENIA – Warsztaty Bałtyjskie

Oto, jakie ciekawe zaproszenie dostałam z Muzeum (wklejam żywcem ze strony Muzeum):

W ramach kolejnej odsłony Warsztatów Bałtyjskich – 28 listopada 2013 r., czwartek, godz. 17.00, w Muzeum  odbędzie się ciekawe spotkanie, na którym Krzysztof Wróblewski przedstawi referat pt.  Brunon z Kwerfurtu i najokrutniejsi z pogan. Wyprawa misyjna do Pieczyngów w 1008 r.

Krzysztof Wróblewski ukończył historię na UWM w Olsztynie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach ludów basenu Morza Bałtyckiego w epoce wczesnego średniowiecza.

Published in: on 24 listopada 2013 at 15:54  Dodaj komentarz  

Z cyklu ZAPROSZENIA – Gabriela Danielewicz „Polki w Wolnym Mieście Gdańsku”

Dobra i mądra to książeczka. Nieduża, i niegruba na dodatek, ot wszystkiego 204 strony z indeksem (nie licząc zdjęć).

Mam tę książeczkę od roku 1985, i  obecnie jest w stanie „skrajnego zczytania”. Potrzebna jest nad wyraz w bibliotece każdego, kto choć trochę aspiruje do miana Gdańszczanina. A już w biblioteczce Przewodnika po Trójmieście i okolicach jest wprost niezbędna. Toteż z przyjemnością pójdę w czwartek 7 listopada 2013 r. o godz. 18.00 na spotkanie w Instytucie Kultury Miejskiej

(dla tych, którzy nie wiedzą jak trafić podaję adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk).

Poniżej wklejam żywcem cały tekst ze strony Metropolitanki:

Gabriela Danielewicz o kobietach w dawnym Gdańsku

Ostatnie w tym roku spotkanie Czytelni Herstorycznej Metropolitanki!

Zapraszamy w czwartek 7 listopada 2013 r. o godz. 18.00 do Instytutu Kultury Miejskiej do udziału w kolejnym spotkaniu z herstoryczną książką.

W spotkaniach Czytelni Herstorycznej Metropolitanki chcemy przywołać pamięć o kobietach Trójmiasta i Pomorza, bohaterkach dnia codziennego i tych, które zmieniały bieg zdarzeń, wpłynęły na losy regionu i Polski, mówi Grażyna Knitter, koordynatorka projektu.

Tematem listopadowego spotkania w Czytelni Herstorycznej Metropolitanki będzie książka Gabrieli Danielewicz, Marii Koprowskiej oraz Mirosławy WalickiejPolki w Wolnym Mieście Gdańsku. Mamy również przyjemność zawiadomić wszystkich, że naszym specjalnym gościem czytelni będzie jedna z autorek – Gabriela Danielewicz!

Tom szkiców biograficznych o Polkach z różnych grup społecznych i zawodowych przedwojennego Gdańska będą okazją do przyjrzenia się narracji herstorycznej, wpływu perspektywy społecznej (wielokulturowość, klasowość, status społeczno-ekonomiczny) oraz wpływu kontekstu historycznego na prezentację postaci kobiet.

 

Okładka “Polek w Wolnym Mieście Gdańsku”

GABRIELA DANIELEWICZ (ur. 25 V 1939 Gdańsk), dziennikarka, pisarka, dokumentalistka dziejów Polonii gdańskiej. Córka dyplomaty Stanisława (pracownika Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w II Wolnym Mieście Gdańsku). Lata II wojny światowej spędziła w Nowym Sączu, od roku 1945 z rodziną ponownie w Gdańsku. Po ukończeniu w 1955 q II Liceum Ogólnokształcącego, w latach 1955–1960 odbyła studia historyczne i socjologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracując, ukończyła w 1968 podyplomowe studia dziennikarstwa i historii w Warszawie oraz w 1974 bibliotekoznawstwo w Gdańsku. Od roku 1961 pracowała w „Dzienniku Bałtyckim”; w latach 1961–1963 w Dziale Informacji Naukowej gdańskiego Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych, w 1965–1969 w gdańskim Miastoprojekcie, w 1969–1985 w Instytucie Morskim jako kierownik biblioteki naukowej, 1985–1989 w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej. Jednocześnie uprawiała dziennikarstwo, promując postacie zasłużonych, a zapomnianych gdańszczan i Pomorzan (także Małopolan). Po przejściu na rentę w roku 1988 poświęciła się twórczości pisarskiej.

Opublikowała ponad 300 artykułów popularnonaukowych i opracowała tyleż audycji radiowych. Jest autorką ponad 20 książek z dziedziny literatury faktu dotyczących Gdańska i Sopotu. Pierwszą, Polki w Wolnym Mieście Gdańsku (1985), napisała wspólnie z Marią Koprowską i Mirosławą Walicką, następne, samodzielne, to m.in. Portrety dawnych gdańszczan (od X do XX w.) (1994), W kręgu Polonii gdańskiej(1996), Pod dachami gdańskich kamieniczek (1999), Odejścia w słońcu, (2001), Pamięci powojennego Gdańska-Wrzeszcza (2009), Gdańsk-Wrzeszcz, co odszedł w przeszłość (2010), Kamienica Nobliwej Grafini (2012). W roku 2007 uhonorowana Medalem Księcia Mściwoja II. Wysoko ceni sobie przyznanie jej najwyższego odznaczenia Rady Miasta Nowego Sącza – Złotej Tarczy Herbowej Nowego Sącza.

Opracowane na podstawiehttp://gedanopedia.pl

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Partner: Europejskie Centrum Solidarności

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Z cyklu ZAPROSZENIA – Konferencja „Dewocja i kult w państwie krzyżackim”

No, dawno nic się nie działo w Wiadomym Zamku, ale wreszcie doczekałam się. Jest! A raczej – odbędzie się: Konferencja „Dewocja i kult w państwie krzyżackim”.

Wklejam żywcem ze strony zamkowej (jeśli ktoś woli poczytać oryginał 😉 ).

Szczególnie polecam referat młodej i bardzo zdolnej Alicji Grabowskiej-Lysenko z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Alicjo – gratuluję!

14.11.2013 r. Muzeum Zamkowe w Malborku Ośrodek Konferencyjny KARWAN

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej Dewocja i kult w Państwie Krzyżackim, która odbędzie się dnia 14 listopada br. w ośrodku konferencyjnym Muzeum Zamkowego w Malborku „Karwan”. W kwietniu 2013 r. została otwarta wystawa sztuki średniowiecznej Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku. Ekspozycja ta stanowi nie tylko prezentację zbiorów muzeum, ale przede wszystkim jest opowieścią o pobożności wieków średnich postrzeganej z perspektywy sztuki tej epoki. Podjęcie tego tematu na wystawie osadzonej w murach krzyżackiego zamku, skłoniło pracowników Muzeum do ponownego przyjrzenia się w szerszej perspektywie kwestii kultu świętych i religijności średniowiecznej na terytorium państwa zakonnego w Prusach.

W temat debaty chcemy włączyć kwestie średniowiecznej teologii, doktryn religijnych, kultu świętych, prywatnej dewocji, jak również artystycznych, czy literackich przejawów religijności. Dewocją nazywamy pobożność i gorliwość w wypełnianiu religijnych praktyk oraz wszelkie aspekty religijności nakierowane „do wewnątrz”, a więc kondycję duchową wiernych i myśl religijną. Słowem kult chcemy zaś objąć to, co w religijności zwrócone „na zewnątrz”, materialne świadectwa i obiekty czci, a więc przede wszystkim sztukę sakralną, także te jej wytwory, które poza religijnym, miały charakter ideologiczny czy propagandowy.

 PROGRAM

10:00 – Otwarcie konferencji przez Mariusza Mierzwińskiego – dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku

moderator: dr hab. Janusz Hochleitner, prof.UWM w Olsztynie (wicedyrektor MZM)

10:10 – dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (IHiA UMK Toruń) Święci jako patronowie obiektów sakralnych w państwie zakonnym w Prusach

10:30 – mgr Monika Czapska (MZM) Proweniencja figury Chrystusa w Ogrójcu w świetle najnowszych badań

10:50 – dr Juliusz Raczkowski (IZiK UMK Toruń) Kult i ikonografia św. Marii Magdaleny w państwie zakonnym w Prusach

11:10 – dr hab. Anna Paner, prof. UG (Uniwersytet Gdański) Polityczny i dewocyjny fenomen kultu świętego Wita

11:30 – 12:00 – przerwa

moderator: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof.UWM w Olsztynie (red. nacz.“Studiów Elbląskich”)

12:00 – dr Marta Kowalczyk (UWM Olsztyn) Eucharystia w centrum życia duchowego bł. Doroty z Mątów według przekazu „Liber de festis” Mistrza Jana z Kwidzyna

12:20 – dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (Uniwersytet w Białymstoku) Postacie świętych kobiet w źródłach biograficznych bł. Doroty z Mątów Jana z Kwidzyna

12:40 – dr Monika Jakubek-Raczkowska (IZiK UMK Toruń) ,, AMORIS SAGITTAE ET SPICULA”. Cielesne aspekty mistyki bł. Doroty z Mątów – próba reinterpretacji

13:00 mgr Alicja Grabowska-Lysenko (IZiK UMK Toruń) Dekoracja drzwiczek sakramentarium w Mątowach Wielkich jako przyczynek do rozważań nad pobożnością eucharystyczną ludu wiejskiego w Prusach

13:20 – 13:40 – dyskusja

Z cyklu ZAPROSZENIA – Biblioteka Manhattan

Ciekawe spotkanie w Bibliotece Manhattan (swoją drogą, cóż za pretensjonalna nazwa dla zwyczajnego zespołu sklepów 😉 ) – wklejam całość ze strony Biblioteki

Miłośników historii i militarystyki zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z mjr. dr. Adamem Szymanowiczem, adiunktem w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, autorem książki: „Na tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939”. 

Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godzinie 18.00. Spotkanie poprowadzą Marcin Tymiński i Bartosz Gondek.

Mjr dr Adam Szymanowicz –oficer Wojska Polskiego i adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na temat wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej zamieszczonych m.in. w „Dziejach Najnowszych”, „Zapiskach Historycznych” i„Komunikatach Mazursko-Warmińskich”.

W książce „Na tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939” znajdziemy opis wielu dotychczas nieznanych i nieopublikowanych faktów z tajnego frontu polsko-niemieckiego, także dużo informacji o działalności polskiego wywiadu na terenie WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA. Znajdziemy interesujące informacje o organizacji Abwehrstelle Königsberg. Dowiemy się również, w jaki sposób „dwójce” udało się pozyskać do współpracy konkubinę oficera niemieckiego wywiadu, a także o losach pewnej kobiety, która była kochanką zarówno oficerów polskiego, jak i niemieckiego wywiadu.Do ciekawych wątków należą ponadto sposoby werbunku nowych agentów, np. w kasynie gry w sopockim „Grand Hotelu” oraz organizowanie przez wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej plebiscytowych bojówek.

Published in: on 30 października 2013 at 16:50  Dodaj komentarz  

Z cyklu Zaproszenia – pamiątki po rodzinie Gralath

Oto, co wpadło do mojej skrzynki mailowej – kopiuję w całości (i dziękuję za wiadomość):

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na pierwszy publiczny pokaz daru Arianny Sartori in Donati von Gralath i Raffaela Donati von Gralath

19 sierpnia 2013, godz. 11.00

Wstęp wolny

Spadkobierczyni rodu Gralathów Arianna Sartori in Donati von Gralath przekazała do Muzeum Narodowego w Gdańsku niezwykle drogocenny dar, obrazy i dokumenty związane z historią rodziny von Gralath jednego ze znamienitych gdańskich rodów, niezwykle zasłużonych dla historii miasta.

Cenne pamiątki należały do rodziny jej męża prof. Raffaele Donati von Gralath, którego dziadek Max Carl Georg wyjechał razem ze swoją żoną Emily Newton do Florencji. Prof. von Gralath niezwykle dbał o zachowanie rodzinnej tradycji. Oprócz obrazów i dokumentów znajdujących się w posiadaniu rodu, zbierał informacje dotyczące historii von Gralathów i opracował dwutomową historię rodziny, która również została przekazana do muzeum. We wspomnieniu o nim jego żona napisała, że był wszechstronnym, utalentowanym człowiekiem o dobrotliwym charakterze. Został chirurgiem ponieważ pragnął być użytecznym, ale oprócz tego miał wiele zróżnicowanych zainteresowań, od gry na skrzypcach po narciarstwo wodne. Był synem drugiej córki Maxa Carla Georga, Marii Bianci, wcześnie owdowiałej, dlatego małego Raffaela adoptował wuj i do nazwiska ojca dodano rodowe nazwisko matki: von Gralath.

Najstarszy z obrazów przedstawia Daniela Gralatha, burmistrza Gdańska, założyciela Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, uzdolnionego naukowca i fundatora dzisiejszej Alei Zwycięstwa. W przekazywanym zbiorze znajdują się również portrety jego dzieci: Renate Wilhelmine i Carla Friedricha, który uzyskał dla rodziny nobilitację w 1798 roku.

Na portretach uwiecznione są także dwie żony Carla Friedricha: Anna Florentina von Groddeck z domu Mayer oraz Charlotta Constantia Beata z domu Davisson. Druga żona była praprawnuczką Heweliusza, a jej ojciec Daniel Gottlieb Davisson, prawnuk astronoma, również uznanym uczonym, zapewne dlatego portrety jego i jego małżonki znalazły się w rodzinnej galerii.

Kolejny wizerunek przedstawia jednego z dwóch synów Carla Friedricha – Stanislausa Carla, którego ojcem chrzestnym był król Stanisław August Poniatowski, stąd w zbiorze portret władcy. Drugi syn Carla Friedricha, Friedrich Wilhelm miał trzech męskich potomków, ale dwóch z nich zmarło bezpotomnie (portret jednego z nich Carla Alexandra należy do zbioru). Ród przedłużył George Friedrich, w kolekcji znajdują się dwa portrety jego żony Marie Luise Frederike z domu Maquet. Ich syn Max Carl Georg, wyjechał do Włoch, gdzie rozpoczęła się dalsza historia rodu.

Portrety związane są z najświetniejszym czasem w historii rodziny, prawdopodobnie stanowiły galerię wizerunków przodków świadczącą o wysokim statusie rodu i jego sławetnej przeszłości. Częścią darowizny są również trzy tomy historii Gdańska, autorstwa Daniela Gralatha Młodszego, brata Carla Friedricha, a także dokumenty.

—————————–
Małgorzata Posadzka
Kierownik Działu Marketingu, rzecznik prasowy
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Tel. 601 201 178
Mariusz Dalecki
Dział Marketingu & PR.

 

Published in: on 14 sierpnia 2013 at 18:52  2 Komentarze  

Z cyklu Zaproszenia – Kupiec gdański to…

Oto wiadomość z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – warto zarezerwować sobie czas, bo będzie ciekawie !!!

Zagadka rozwiązana! Kupiec gdański to…

Już wiemy, ale nie powiemy. Aż do wtorku, 16 kwietnia do godz. 12.00.

Tego dnia w Wielkiej Hali Dworu Artusa ujawnimy tożsamość Kupca gdańskiego, unikatowego portretu pędzla Louisa Sy, który w styczniu wzbogacił zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, dzięki hojności donatora, Browaru Amber.

Zakup tak cennego obrazu, doskonale wpisującego się w kanon zbiorów malarstwa pozyskiwanych przez naszą instytucję, jak i wiele mówiącego o wciąż mało znanej, lecz fascynującej historii XIX-wiecznego Gdańska był znaczącym wydarzeniem na historycznej i kulturalnej mapie naszego miasta.

„Kupiec gdański” pędzla Louisa Sy mógł trafić do MHMG dzięki „połączeniu sił” muzeum i Browaru Amber. W wyniku współpracy obu podmiotów na rynek trafiła nowa marka piwa – Johannes. Część przychodu ze sprzedaży piwa warzonego tradycyjną metodą przeznaczamy właśnie na zakup muzealnych eksponatów.

– Od początku fascynowało nas, kim jest przedstawiony na portrecie mężczyzna – mówi Adam Koperkiewicz, dyrektor MHMG. – Czuliśmy, że podobnie jak Louis Sy, autor obrazu, uwieczniony na portrecie mężczyzna był znaczącą postacią w życiu XIX-wiecznego Gdańska.

Dzięki pracy badawczej Krystyny Jackowskiej z Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańsk, Członka oddziału gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wiemy już kogo przedstawia portret!

Rozwiązaniem zagadki Kupca gdańskiego pragniemy podzielić się we wtorek, 16 kwietnia, o godz. 12.00 w Wielkiej Hali Dworu Artusa w Gdańsku, w czasie prezentacji Kupiec Gdański. Tożsamość odkryta.

Osobę kupca, a także Louisa Sy przedstawi p. Krystyna Jackowska. Jeszcze przed oficjalną prezentacją, uchylimy rąbka tajemnicy zdradzając, że zarówno „nasz” kupiec jak i autor obrazu dobrze się znali, a ten pierwszy świetnie poruszał się nie tylko po ówczesnych gdańskich, ale i europejskich salonach…

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły: Dorota Witkowska, dział sztuki MHMG, tel. 0 512 418 752

O donatorze obrazu słów kilka:

Browar Amber od momentu powstania prowadzi aktywne działania promujące region. Dzięki rodzinnej pasji oraz oryginalnym, tradycyjnym recepturom w Browarze Amber powstają niepowtarzalne, regionalne produkty, znane od lat wielbicielom dobrego piwa. Kiedy rok 2011 ogłoszono rokiem Jana Heweliusza, Browar Amber, by przypomnieć wybitnego astronoma, ale przede wszystkim, wielkiego piwowara, wprowadził na rynek piwo Johannes. „Działamy od niespełna 20 lat, lecz czujemy się spadkobiercami wielowiekowych tradycji gdańskiego browarnictwa” – mówią przedstawiciele Browaru Amber – „jesteśmy bardzo mocno związani z regionem, dlatego nie możemy skupiać się w swojej działalności wyłącznie na wątkach ekonomicznych” – dodają.

Powstanie marki Johannes było wspólną inicjatywą Browaru Amber i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Część przychodu ze sprzedaży piwa jest przeznaczana na zakup eksponatów do muzeum. Johannes to jasne piwo o pełnym i dojrzałym bukiecie, warzone tradycyjną metodą. Swój esencjonalny smak zawdzięcza długiemu leżakowaniu i wysokiemu poziomowi ekstraktu (14,5%), który zapewnia bardzo wyraźny smak. Łagodna goryczka i silne słodowe nuty sprawiają, że Johannes jest piwem wyjątkowym.

Published in: on 12 kwietnia 2013 at 14:41  Dodaj komentarz  

Z cyklu Zaproszenia – wykłady w Domu Uphagena

Już 27 marca o godzinie 17:00 w gdańskim Domu Uphagena (ul. Długa 12), można będzie się doweidzieć, Czy Gdańszczanie zbudowali pół miasta na wodzie.

A potem – następny niezmiernie ciekawy wykład (co nie dziwi zważywszy osobę prelegenta) odbędzie się w dniu 24 kwietnia.

To także środa (jak zwykle zresztą) a i godzina ta sama co zawsze – 17:00.

Tematem będą „Gospodarcze podstawy konfliktu między wielkimi miastami pruskimi a zakonem krzyżackim w XV w.” A opowie o nich prof. Roman Czaja

Kto chce zaplanować sobie każdą ostatnią środę miesiąca, niech zerknie TUTAJ. Tym bardziej, że wstęp wolny, i tematy ciekawe.

Konferencja RARYTAS – Joahim Oelhaf i jego następcy

Konferencja rarytas !!!

Mój ulubiony Joahim Oelhaf !!!

Published in: on 10 lutego 2013 at 23:53  2 Komentarze  

Z cyklu Zaproszenia – nowodworskie wykłady dra Dariusza Piaska w ŻPH

W nowodworskim Żuławskim Parku Historycznym dzieje się wiele. I dobrze się dzieje. To jedno z miejsc życzliwych a na dodatek – ciekawych ( a poza tym, ja ich lubię i już) !

Ileż to razy wpadałam znienacka z grupami większymi lub mniejszymi, by im pokazać tradycję i ich korzenie… Ileż to razy dzwoniłam, że jestem w trasie i pewnie nieco się spóźnię… Tu – (inaczej niż w wielu innych tzw. placówkach muzealnych) – naprawdę rozumieją, co oznacza (jak to się szumnie nazywa) „służebna rola wobec społeczeństwa”.

Moje Mennonickie grupy uwielbiały spotkania z (niestety już śp.) Panem Bolesławem Kleinem, a każdorazowa wizyta w Muzeum zawsze daje im powody i bodziec do ożywionych dyskusji, trwających często do późnej nocy po powrocie do hotelu ;). Podczas jednej z wizyt – okazało się, że egzemplarz Biblii wystawiony w jednej z sal został przetłumaczony przez pana z mojej grupy. To, obok odnalezienia zabudowań gospodarczych farmy, na której się urodził i wychował, było jednym ze wspanialszych momentów naszej wycieczki… Sama także dałam się wciągnąć w zagwozdki muzealne, przy sposobności pomocy w odszyfrowywaniu pewnego kartusza herbowego.

Ale ŻPH to nie tylko Ludzie Życzliwi i Pozytywnie Uparci wbrew codziennemu marazmowi. To także spotkania. Może bardziej wykłady :).

Wczorajszy – dra Dariusza Piaska – zgromadził naprawdę wielu słuchaczy. Było – jak zwykle na Jego wykładach – niezmiernie ciekawie, tym bardziej, że tym razem było o osadnictwie w delcie. O tym rzadko się mówi, z tym więc większą ciekawością wszyscy słuchali 🙂

Z przyjemnością więc – zapowiadam następne spotkania z dr Piaskiem – w dwie kolejne pierwsze soboty miesiąca…

2 marca, godz. 17:00 – Zamki i dwory żuławskie – wykład dr Dariusza Piaska

6 kwietnia, godz. 17:00 – Sztuka protestancka na Żuławach – wykład dr Dariusza Piaska


Z cyklu Zaproszenia – LUTY w propozycjach szkoleniowych dla przewodników (i nie tylko)

Luty w tym roku sypnął nam ciekawymi wydarzeniami. Nawet martwe na co dzień gdańskie Muzeum Narodowe organizuje konferencję. Aby nie przeoczyć niczego, a także by ułatwić wybór czy też skorzystanie ze wszystkich propozycji, pozbierałam najciekawsze wydarzenia tego miesiąca,  i zamieszczam poniżej – do wykorzystania.

*         7 lutego Dom Uphagena w Gdańsku (ul. Długa 12) godz.14:00 – „Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem

*      9 lutego Nowy Dwór Gdański – godz. 17:00 – wykład dr Dariusza Piaska –  Żuławski Park Historyczny – Sala Dwukolumnowa: „Osadnictwo słowiańskie, pruskie i krzyżackie na Żuławach w średniowieczu” 

*      12 lutego Elbląg – godz. 18.00 spotkanie w Kawiarence Clio, organizowanej przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu i elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. UWAGA: Kawiarenka wyjątkowo odbędzie się w Klubie Garnizonowym 16 Pomorskiej Dywizji ZmechanizowanejGościem spotkania będzie Tomasz Gliniecki, autor m.in. telewizyjnych opowieści o lokalnych tajemnicach II wojny światowej, który przedstawi swoją świeżo wydaną książkę pt. „Elbląg czasów wojny”.

*    17 lutegoMuzeum Narodowe w Gdansku ul. Toruńska 1 godz.: 12.15 – spotkanie z cyklu „Kierunek Sztuka”: Anna Zielińska „Od klasztoru do muzeum – niezwykła historia niezwykłego miejsca„.

*       18 lutego, godz. 17:00 Malbork (Karwan) – Otwarte Warsztaty Zamkowe – (czyli szkolenie) „Gospodarka na terenie ekonomii malborskiej w XVI-XVII w.” Prowadzi dr Adam Chęć. (Sebastian – dziękuję !! )

*       20 lutego  Malbork, Ośrodek Konferencyjny KARWAN – godz 9:00/9:30 – Konferencja o Sierakowskich na Ziemi Malborskiej

*      21 lutego, czwartek, godz. 17.00,  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. dr hab. Marek Radoch „Czy Krzyżacy jadali cukierki anyżowe? Kilka uwag o słodyczach na stole zakonnym

*     27 lutego Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1 -konferencja „Joahim Oelhaf i jego następcy w 400-lecie pierwszej sekcji zwłok w Polsce”; Więcej o Joahimie Oelahfie.

*        także 27 lutego – (godz. 17:00) w Domu Uphagena będzie o Wiadrowni

*       28 lutego Nowy Dwór Gdański, godzina. 18.00 Sala Dwukolumnowa Żuławskiego Parku Historycznego. „Trzy światy Stutthofu: obóz – kurort – normalność” – prezentacja Marcina Owsińskiego.