Z cyklu Ciekawe – Konferencja – Fortyfikacje nowożytne w Polsce

Oto bardzo ciekawa informacja, jaką dostałam od Niezawodnej Pani Hanki W.

(dziękuję Pani Hanko!):

W ostatnich latach rozwijają się badania nad fortyfikacjami w Polsce, powstały dysertacje doktorskie i rozprawy habilitacyjne. Wyniki są publikowane (np. monografie Srebrnej Góry, Grudziądza, Atlas Twierdzy Toruń, inne), powstały opracowania metodologiczne (Molski, Głuszek), opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miast – dawnych twierdz lub dzieł i terenów pofortecznych, projekty rewitalizacji, adaptacji, zagospodarowania obiektów i zespołów fortecznych lub garnizonowych do współczesnych funkcji. Realizowane są prace konserwatorskie i adaptacyjne w licznych obiektach architektury obronnej. Dynamicznie rozwija się proces zagospodarowywania fortyfikacji do funkcji turystyczno-rekreacyjnych i dydaktycznych.Rocznica urodzin dr inż. Krzysztofa Biskupa (1952-2000), przedwcześnie zmarłego zasłużonego badacza fortyfikacji, autora ok. 60 publikacji i wielu prac niepublikowanych, jest okazją do zaprezentowania problematyki ochrony zasobu pofortecznego, a także dorobku badawczego i realizacyjnego dekady po 2000 roku.

Tutaj jest odnośnik do strony n.t. Konferencji:

http://www.icomos-poland.org/images/konferencje/konf_biskup_2012.pdf

Warto – bo ciekawe, zważywszy obecne coraz większe zainteresowanie tym tematem…