Z cyklu Ciekawe – kolejny wykład w Domu Uphagena – korekta daty!

Takie oto zaproszenie wpadło przed chwila do mojej skrzynki mailowej:

Towarzystwo „Dom Uphagena” zaprasza na wykład:

Nadzór i opieka. Średniowieczne szpitale gdańskie w dobie wczesnonowożytnej

Referent: dr hab. Adam Szarszewski (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku)

w dniu 31 października 2012 r. (środa, godz. 17.00

(wstęp wolny)

Wykład odbywa się w ramach cyklu: Kultura dawnego Gdańska w siedzibie Towarzystwa „Dom Uphagena” przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku